Roboty ziemne

Oferujemy między innymi:

  • wykopy,
  • niwelacje terenu,
  • wymiana gruntu,
  • zasypywanie fundamentów,
  • przygotowanie terenu pod budowę nieruchomości,
  • transport żwiru, czarnoziemu i nie tylko.